Så kom dagen jag var lite nervös över. Examen efter modul #1 social pedagogik UCN Hjørring Danmark Social pædagogik.

Jag jobbar med Per Revstedt’s teori om att ingen är hjälplös!

Nu var det ju några år sedan jag gick på gymnasiet så att börja plugga igen när man har rundat 50 år är lite ovant…. Men otroligt spännande – Jag jobbar ju med social pedagogik och med dom mest extrema klienter och dom bästa kollegor.

Men det lyckades och jag och min examen grupp (vi var 3 st) klarade oss galant 😌

Jag fick ett 10 tal. Det är lite annorlunda i Danmark. Danska betygsskalan